Diversiteit & gelijkheid

De kans dat onze jeugd te maken krijgt met overgewicht hangt helaas steeds vaker samen met de portemonnee van de ouders en de wijk waarin je woont.

Armoede bijvoorbeeld speelt een belangrijke rol omdat minder financiële middelen kan leiden tot stress. Stress heeft invloed op het kunnen maken van gezonde keuzes, zoals bij voeding. 20% van de kinderen die in armoede leven, heeft overgewicht (bron NJi).

Jongeren met een niet- westerse migratieachtergrond hebben vaker (ernstig) overgewicht dan jongeren zonder migratieachtergrond. Dit verschil is al zichtbaar bij kinderen van 2 jaar en wordt groter naarmate kinderen ouder zijn. Overgewicht komt minder voor bij kinderen van wie allebei de ouders in Nederland zijn geboren.

In sommige wijken in Utrecht is het percentage kinderen met overgewicht zelfs 31%. Overgewicht vanaf de peuterleeftijd komt vaker voor in Overvecht, Kanaleneiland, Transwijk, Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt en Zuilen-noord en –oost. Voor 10- en 11-jarigen geldt dat ook kinderen die wonen in Ondiep, 2e Daalsebuurt, Lombok, Leidsche weg of Leidsche Rijn Centrum vaker te zwaar zijn.

Percentage kinderen met overgewicht, naar leeftijd en subwijk (JGZ 2015 t/m 2019).

We willen toch dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien? Door gezond te eten op school is een enorme gezondheidswinst te behalen en strijden we tegen de toenemende kansenongelijkheid.

Neem contact op

Nieuws