Het kan beter

Overgewicht bij onze jeugd is een steeds groter probleem. Volgens het RIVM had in 2019 13,2% van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud overgewicht, waarvan 11% matig overgewicht en 2,1% ernstig overgewicht (obesitas).

Het aantal kinderen dat te zwaar is neemt de laatste jaren bij basisschoolleerlingen niet toe, maar ook niet af. Het percentage schommelt rond de 12 procent.

Overgewicht of obesitas bij kinderen kan tot meerdere gezondheidsproblemen leiden op zowel jonge als latere leeftijd. Vergeleken met kinderen met een gezond gewicht hebben ze vaker een hoog cholesterolgehalte, vaker astma en slaapapneu en meer klachten aan het bewegingsapparaat. Op latere leeftijd hebben kinderen met overgewicht meer risico op diabetes mellitus type 2, hypertensie, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte.

Kinderen met overgewicht of obesitas krijgen ook vaker last van psychosociale problemen dan kinderen met een gezond gewicht. Voorbeelden van deze problemen zijn eetstoornissen, depressies, een laag zelfvertrouwen en stigmatisering.

Een gezond eetpatroon heeft een grote invloed op ons gewicht. Om die reden heeft de Gezondheidsraad de Richtlijnen Goede Voeding opgesteld. Volgens deze richtlijnen moeten kinderen tot en met 8 jaar dagelijks anderhalf stuk fruit eten en 100 gram groente. Vanaf 9 jaar worden 2 stuks fruit en 150 gram groente aanbevolen.

Helaas voldoen slechts drie op de tien kinderen in de basisschoolleeftijd aan deze richtlijnen voor groente en fruit.

Een gezonde schoollunch werkt!

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een gezonde lunch op school helpt!

Uit het project De Gezonde Schoollunch van Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat kinderen die een gezonde lunch op school kregen aangeboden, in vergelijking met de lunch van thuis, veel meer groente hebben gegeten. Ook eten meer kinderen volkorenbrood en bruinbrood, dronken meer kinderen water of melk en dronken minder kinderen suikerhoudende dranken.

Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren de schoollunch positief. Een ruime meerderheid van de leerlingen heeft aangegeven de schoollunch voor altijd te willen. Als positieve punten werden genoemd dat ieder kind bij de schoollunch hetzelfde krijgt, kinderen nieuwe producten leren eten en gezellig samen eten met hun klasgenoten. 

In het onderzoek De Gezonde Basisschool van de toekomst is gekeken naar het effect van gezonde voeding op school in combinatie met voldoende beweging. En wat blijkt? Deze leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter. Niet alleen verbeteren de leerprestaties, ook waren andere effecten zichtbaar: kinderen gedragen zich socialer, er is minder pestgedrag, kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden en er is meer betrokkenheid vanuit de wijk.

Neem contact op

Nieuws