Burgemeester Sharon Dijksma benadrukt urgente strijd tegen kinderarmoede in Nieuwjaarsspeech

In haar Nieuwjaarstoespraak op 2 januari 2024 heeft burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht de schijnwerpers gericht op een zorgwekkend probleem in de stad: kinderarmoede. Ze benadrukte de realiteit van armoede in bepaalde wijken en het feit dat 8000 kinderen in Utrecht in armoede opgroeien. “In welke wijk je wieg staat, maakt wel degelijk uit voor de kansen die je als kind krijgt in je leven. Ik vind dat niet te verkroppen,” zei de burgemeester.

Deze constatering komt niet uit het niets. Uit de toespraak blijkt dat de stad Utrecht over het algemeen weliswaar hoog scoort op diverse lijstjes, zoals gezondheid, levensstijl, lage werkloosheid en aantrekkelijkheid, maar dat er tegelijkertijd wijken zijn waar mensen op de armoedegrens leven. De stad is druk bezig met het aanpakken van het armoedeprobleem, onder andere door het oprichten van de Armoedecoalitie.

De strijd tegen armoede bij kinderen sluit aan bij onze missie. Momenteel voorziet LunchMaatjes al zo’n 2000 kinderen op 10 scholen in Utrecht van een lunch. We gaan vooruit, maar zijn er nog niet! Het doel is om gezonde lunches voor ├ílle basisschoolkinderen in Utrecht mogelijk te maken en zo de stad luncharmoedevrij te maken.

We zijn blij dat onze missie onderstreept wordt door verschillende organisaties en de gemeente Utrecht. In 2024 staan we volledig opgesteld om gelijke kansen voor kinderen te realiseren, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien.

Kindcentrum Cartesius
OBS Het Zand
Shri Krishna
Lux
Puntenburg
Het Schateiland
SBO BELLE VAN ZUYLEN
SBO ST. Maarten
De schakel