Drie kinderen per klas gaan zonder lunch naar school

Vanuit de landelijke politiek is er steeds meer aandacht voor luncharmoede op de basisschool, maar dat is nog niet genoeg. Er moet dringend een oplossing komen voor alle kinderen die nog geen steun ontvangen. LunchMaatjes is actief in een breed netwerk van partners die zich bezighouden met onderzoek naar en financiering van gezonde lunches op school.

Kansen voor de samenleving

Alleen al in de regio Utrecht zijn er dertig basisscholen waar kinderen met honger in de klas zitten. En ook buiten de muren van de school speelt dit probleem zich af. De sociale ongelijkheid in de maatschappij neemt toe wanneer de één wel een voedzame maaltijd kan betalen en de ander niet.

 

LunchMaatjes strijdt dus niet alleen tegen een lege maag, maar ook tegen ongezonde voeding. Onderzoek laat zien dat kinderen die niet of ongezond lunchen, minder goed presteren op school, vaker te maken hebben met pestgedrag en meer kans hebben op overgewicht.

 

LunchMaatjes onderhoudt actief contact met partners die onderzoek doen naar het belang van een voedzame lunch op school en de effecten daarvan op het kind en de samenleving.

De oplossing van LunchMaatjes

LunchMaatjes verzorgt een zelfsmeerlunch op scholen met luncharmoede. Kinderen stellen zelf een lunch samen uit een buffet van gevarieerde en gezonde producten. Dankzij de zelfsmeerlunch krijgt ieder kind de kans dezelfde gezonde maaltijd te eten, hebben kinderen voldoende tijd om te lunchen, eten ze gevarieerd en leren ze meer over gezonde voeding. Elke maaltijd voldoet aan de Schijf van Vijf en richtlijnen gezonde voeding van het Voedingscentrum

 

De zelfsmeerlunch wordt bereid, geleverd en geserveerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo creëren we ook voor hen kansen en worden leerkrachten niet extra belast. Onze partners in het onderwijs leveren daarnaast gedreven stagiairs van de opleiding Zorg & Welzijn voor anderstaligen, Facilitaire Dienstverlening en praktijkonderwijs.

Subsidie en beleid: dit doet de overheid

In 2023 kreeg het Programma Schoolmaaltijden via het Jeugdeducatiefonds subsidie toegekend. Deze wordt in 2024 verlengd en is beschikbaar voor scholen waarvan tenminste dertig procent van de kinderen met armoede te maken heeft. De nadruk in dit programma ligt op het voorkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten en ligt minder op voedzaam voeden.

 

Adviezen en kleine subsidies kunnen door scholen aanvullend worden aangevraagd bij de organisatie Aanpak Gezonde School die samenwerkt met het programma Jong Leren Eten. Een school die dagelijks gezond eten aanbiedt, komt in aanmerking voor het vignet ‘Gezonde School’.

 

In verschillende gemeenten is uitgebreid beleid ontwikkeld dat is gericht op gezonde voeding in combinatie met beweging en educatie. In de gemeente Utrecht is dat het beleid Gezond Gewicht op School. Scholen gaan zelf op zoek naar de beschikbare subsidies en moeten de subsidie zelf aanvragen en verantwoorden.

 

 

Het maatschappelijk fundament van LunchMaatjes

Het concept van LunchMaatjes rust op drie principes met een maatschappelijk fundament dat de samenleving als geheel versterkt.

Gezonde generaties

We geven kinderen gezonde voeding en leren hen gezonde eetgewoontes aan. De kinderen ontdekken zo de herkomst, samenstelling en voedingswaarde van de maaltijd. Deze kennis delen ze met elkaar en nemen ze mee naar huis.

Inclusief in alles

We verzorgen zelfsmeerlunches op scholen met luncharmoede. Ieder kind uit de klas krijgt de keuze uit dezelfde voedzame producten. Zo heeft iedereen dezelfde kansen ongeacht de financiële situatie.

Zonder verspilling

We proberen voedselverspilling zo laag mogelijk te houden door efficiënt in te kopen en waar mogelijk een teveel aan voeding her te gebruiken. We werken met lokale leveranciers en maken gebruik van faciliteiten, zoals keukenruimte, van partners.

De sociale impact in cijfers

LunchMaatjes is er voor het basisschoolkind en helpt onderweg ook andere groepen in de maatschappij.

1271

Kinderen ontvangen de Zelfsmeerlunch van LunchMaatjes op hun basisschool

30

Stagiairs met een bijzonder instroomprofiel doen ervaring op bij LunchMaatjes

6

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt werken nu vast bij LunchMaatjes

3

Medewerkers zijn door LunchMaatjes begeleid naar vast werk

Samenwerking is onmisbaar in de strijd tegen luncharmoede

LunchMaatjes is hard op weg om alle basisscholen luncharmoedevrij te maken. Dat doen we in samenwerking met partners uit de private sector, onderwijsinstellingen en de overheid. Wil je weten hoe je kan bijdragen of wil je meer informatie over onderzoek en subsidie?

WAAROM EEN ZELFSMEERLUNCH?

De zelfsmeerlunch helpt kinderen gezonde keuzes te maken. In combinatie met extra beweegaanbod, voedseleducatie en ouderbetrokkenheid wordt de grootste gezondheidswinst bereikt. LunchMaatjes werkt actief samen met een netwerk van professionals die zich bezighouden met het bevorderen van de gezondheid van kinderen op de basisschool. Daarnaast laten we ons adviseren door diëtisten en voedingsdeskundigen en wordt elke maaltijd getoetst door het Voedingscentrum. We werken in een professionele keuken en volgens de HACCP-regelgeving. Regelmatig evalueren we ons aanbod met scholen, ouders en kinderen.

IS HET OOK MOGELIJK OM SAMEN TE WERKEN BUITEN DE REGIO UTRECHT?

We zijn begonnen in de regio Utrecht en daar zitten we op dit moment nog steeds! Zodra de mogelijkheden en kansen er zijn willen wij uitbreiden om luncharmoede ook in de rest van Nederland op te lossen.

IK HEB EEN ANDERE VRAAG

Voor alle LunchMaatjes inventariseren we op dit moment alle andere vragen. Vul je het contactformulier in dan reageren we binnen drie dagen. Wil je direct contact? Dan mag je ons altijd bellen.

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en resultaten.

LinkedIn
Johannes XXIII
Al Amana
Kindcentrum Cartesius
OBS Het Zand
Shri Krishna
Lux
Puntenburg
Het Schateiland
SBO BELLE VAN ZUYLEN
SBO ST. Maarten
De schakel