Alle kinderen gelijke kansen met een gezonde lunch

Is er in jouw klas of op jouw school sprake van luncharmoede? LunchMaatjes verzorgt een gezonde zelfsmeerlunch op basisscholen met een armoedeprofiel. Sluit je aan en draag bij aan een generatie met een gezond eetpatroon.
Meld je school direct aan

De zelfsmeerlunch die de school volledig ontzorgt

LunchMaatjes garandeert een gezonde lunch voor ieder kind in de klas, zonder extra belasting voor het team of verlies van lesuren. De zelfsmeerlunch bevordert gezond eten en stimuleert kinderen om te ontdekken wat goed voor ze is. Onze medewerkers en enthousiaste stagiairs moedigen de kinderen aan nieuwe smaken te proberen.

LunchMaatjes helpt bij de subsidieaanvraag en met financiering

Als basisschool met een armoedeprofiel kun je subsidie aanvragen bij de gemeente en de overheid. Heb je subsidie toegekend gekregen, krijg je geen subsidie of is deze niet toereikend? Neem altijd contact op met LunchMaatjes. We weten wat er speelt en kunnen het met hulp van onze partners financieel mogelijk maken.

 

Vier stappen naar LunchMaatjes op jouw school

  1. Kennismaking. Samen achterhalen we de behoefte van jouw school en kijken we wat LunchMaatjes voor jouw leerlingen kan betekenen.
  2. Bezoek. We kijken naar de praktische invulling van de zelfsmeerlunch op jouw school en bespreken de rol die LunchMaatjes kan spelen in de financiering.
  3. Communicatie. We denken graag mee in de communicatie over de zelfsmeerlunch naar ouders, team en kinderen.
  4. Start. Meteen of na de proefdagen en op basis van een van te voren bepaald lunchschema.

De zekerheden van LunchMaatjes

Scholen hebben het al druk genoeg, LunchMaatjes treedt op als een betrouwbare partner die volledig ontzorgt.

Zelfsmeerlunch voor iedereen

Ieder kind uit de klas eet mee. Ook leraren zijn welkom om samen met de kinderen nieuwe smaken te ontdekken. We communiceren proactief en passen ons aan op de wensen van de school.Met zorg en aandacht

Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoold en weten kinderen te enthousiasmeren voor nieuwe smaken. De lunch gaat niet ten koste van de lestijd en leerkrachten hebben er geen extra werk aan.

Veilig en gezond

We werken voedselveilig en professioneel. Elke maaltijd voldoet aan de Schijf van Vijf en de richtlijnen van gezonde voeding. We houden rekening met voedselvoorkeuren en allergieën.

Meld je aan

Partners over LunchMaatjes

“Samen lunchen zorgt voor verbinding.”

Het samen lunchen zorgt naast dagelijks gezond eten bij ons op school ook voor veel verbinding en gemeenschapsvorming.

Jasper Bunt, directeur basisschool Puntenburg

“Door gezond eten krijgen alle kinderen de kans zichzelf gelijk te ontwikkelen.”

Gezond eten is van belang, omdat alle kinderen ongeacht hun achtergrond, op school de kans krijgen om gezond te eten en zichzelf gelijk te ontwikkelen. Gezond is van belang, omdat de concentratie en leerprestaties verbeteren.  Hierdoor kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen dan wanneer ze ongezond eten. Gezond eten op school is van belang, omdat het de kinderen verbindt waardoor de sfeer op school zal verbeteren.

Sarika Soebdhan, Gezonde School-coördinator basisschool Shri Krishna

“Samen met LunchMaatjes zorgen we dat kinderen zich maximaal ontwikkelen.”

Gezond eten geeft energie voor je brein en lichaam, zodat kinderen op Het Schateiland zich maximaal ontwikkelen. Samen met Lunchmaatjes geven we de kinderen die energie!

Ronald Roovers, directeur basisschool Het Schateiland

“LunchMaatjes is de partij die ons ondersteunt en ontzorgt.”

Het is belangrijk dat gezonde voeding voor iedereen beschikbaar is, los van je achtergrond. En elk kind gunnen we dezelfde kansen, daar staan we als school SBO Sint Maarten en als Katholieke Scholenstichting Utrecht voor. LunchMaatjes is de partij die ons hierin ondersteunt en ontzorgt. Zo dragen we bij aan gelijke kansen voor al onze leerlingen

Michelle Hess, directeur Sbo Sint Maarten

“Voor alle kinderen hetzelfde aanbod, geen ongelijkheid in de broodtrommel.”

Wat fijn om elke dag van LunchMaatjes belegde boterhammen te ontvangen, voor àlle kinderen hetzelfde aanbod, geen ongelijkheid meer in de broodtrommel.

Paula Eikelenboom, management assistent en leerkracht Prins Willem Alexanderschool

“LunchMaatjes bevordert saamhorigheid en kansengelijkheid.”

De zelfsmeerlunch bevordert saamhorigheid en kansengelijkheid op onze duurzame school. Het is leuk om te zien hoe de kinderen samen van het buffet eten.

Annet Baar, directeur Kindercampus Molenpark

Ga voor volledige ontzorging met LunchMaatjes

Sluit je aan in de strijd tegen luncharmoede, want gezonde en gelijke voeding op de basisschool is geen luxe, maar een noodzaak. Samen volbrengen we onze missie om ieder kind gelijke kansen te bieden.

HOE SLUIT IK MIJ ALS SCHOOL AAN?

Neem contact op met LunchMaatjes, samen kijken we naar de mogelijkheden. Vul je het contactformulier in, dan reageren we binnen drie dagen. Wil je direct contact? Dan mag je ons altijd bellen.

HOEVEEL TIJD KOST HET

Als school heb je het druk genoeg, daarom nemen wij graag zoveel mogelijk werk uit handen. De lunch gaat niet ten koste van de lestijd. Leerkrachten hoeven niets te doen. Mee-eten met de kinderen mag altijd.

KRIJGEN WE VAN TEVOREN HET MENU?

Ja! Iedere week ontvang je het menu per mail. Dit geldt voor de ouders en voor de school.

IK HEB EEN ANDERE VRAAG

Op dit moment inventariseren we alle andere vragen. Vul je het contactformulier in, dan reageren we binnen drie dagen. Wil je direct contact? Dan mag je ons altijd bellen.

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en resultaten.

Linkedin
Johannes XXIII
Al Amana
Kindcentrum Cartesius
OBS Het Zand
Shri Krishna
Lux
Puntenburg
Het Schateiland
SBO BELLE VAN ZUYLEN
SBO ST. Maarten
De schakel