Gemeente Utrecht organiseert evenement voor publiek-private samenwerking

Op vrijdag 27 oktober 2023 vond een ontbijtsessie bij de Gemeente Utrecht plaats, waar werd gesproken over het vormen van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en het Utrechtse bedrijfsleven.

Op vrijdag 27 oktober 2023 vond een ontbijtsessie bij de Gemeente Utrecht plaats, waar werd gesproken over het vormen van een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en het Utrechtse bedrijfsleven. Met als doel om de Utrechtse kinderen die het hard nodig hebben, te voorzien van een schoollunch. In Utrecht zijn er namelijk maar liefst 43 scholen waar bovengemiddeld veel kinderen met een lege maag in de klas zitten. In totaal zijn dat 860 kinderen! 

Het doel van de bijeenkomst was om spelers uit het Utrechtse bedrijfsleven aan te trekken om, samen met de Gemeente Utrecht, een model van financiering voor deze scholen op te zetten. Het was een inspirerende sessie waarbij alle partijen zich bereid toonden bij te dragen aan deze publiek-private samenwerking. Een eerste stap in de goede richting is gezet!

Johannes XXIII
Al Amana
Kindcentrum Cartesius
OBS Het Zand
Shri Krishna
Lux
Puntenburg
Het Schateiland
SBO BELLE VAN ZUYLEN
SBO ST. Maarten
De schakel