Onderzoek naar de gezonde schoollunch

Naar de effecten van een gezonde lunch op school is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Met de onderstaande partners onderhoudt LunchMaatjes actief contact om op de hoogte te blijven van resultaten en ontwikkelingen.

Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam Binnen het project de Gezonde Schoollunch is door Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam met verschillende partners onderzoek gedaan naar het draagvlak, de organisatie van en het effect op de voedingsinname van een gezonde schoollunch op basisscholen in Nederland. Een ongezond voedingspatroon bij kinderen verhoogt het risico op het ontstaan van ziekten zoals obesitas, diabetes (suikerziekte) type 2 en hart- en vaatziekten in hun latere leven. Daarnaast leidt een ongezond voedingspatroon mogelijk tot slechtere schoolprestaties. Het onderzoek laat zien dat er onder ouders, kinderen en scholen het meeste draagvlak is voor een zelfsmeerlunch.

Onderwijsstichting Movare, Maastricht University en de Provincie Limburg ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ is een onderzoek naar de effecten van een gezonde lunch op school in combinatie met extra beweegonderwijs op meerdere scholen in Limburg. De resultaten van dit geïntegreerde schoolconcept zijn positief. De buikomvang van kinderen neemt af, kinderen zitten beter in hun vel, de concentratie in de klas gaat omhoog en pestgedrag neemt af. En ook thuis wordt er meer over gezond eten gesproken.

Louis Bolk Instituut Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar manieren waarop kinderen gezond en duurzaam eetgedrag kan worden aangeleerd. Bij kinderen is een gezond eetpatroon nog goed te sturen vooral als hun sociale en fysieke leefomgeving bijdragen aan gezond leren eten. Plekken waar kinderen veel komen zoals de school kunnen hierin ondersteunen. Bij het aanbieden van gezond voedsel op school is het van belang dat leerkrachten zo min mogelijk worden belast.

RIVM Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Het instituut adviseert scholen over manieren waarop gezondheid op school kan worden aangeboden en biedt hiervoor praktische handleidingen aan. Het RIVM verwijst naar aanbieders die de scholen hierbij kunnen ondersteunen, mits deze aanbieders zich op wetenschappelijke basis laten registreren als een erkende interventie.

Maastricht University De universiteit van Maastricht doet veel onderzoek naar de ‘kwaliteit van leven’ algemeen en in het bijzonder naar de effecten van een gezonde lunch op school. Daaruit blijkt dat slechts vier op de tien jonge kinderen in Nederland voldoende groente en fruit eet. Een warme, groenterijke schoollunch in combinatie met lesmateriaal kan kinderen op jonge leeftijd leren om gezond te eten.

Voedingscentrum Het Voedingscentrum biedt betrouwbare informatie over voeding en wil helpen om gezonder, veiliger en duurzamer te kiezen. LunchMaatjes stelt de menu’s voor de zelfsmeerlunch samen op basis van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum biedt scholen tevens informatie en materialen om aan de slag te gaan met lespakketten, het opstellen van een voedingsbeleid en het organiseren van gezonde schoolmaaltijden.

Johannes XXIII
Al Amana
Kindcentrum Cartesius
OBS Het Zand
Shri Krishna
Lux
Puntenburg
Het Schateiland
SBO BELLE VAN ZUYLEN
SBO ST. Maarten
De schakel